Upravit stránku

5 důležitých důvodů, proč byste vždy měli číst emisní podmínky

obrazek-k-clanku
Dokumenty, jež ve svém názvu nesou slovo „podmínky“, zásadně nečteme. Jsou psané složitým právnickým jazykem, z kterého nás akorát bolí hlava, mívají několik (desítek) nekonečných stran a internet je plný daleko zábavnějších věcí, než je nudná četba. Tak proč bychom měli ztrácet náš drahocenný čas čtením emisních podmínek?

1) Dozvíte se, komu půjčujete své peníze

Jednou z nejčastějších pouček úspěšných investorů je, že neinvestují do nápadů ani do firem, ale do lidí. Za každou firmou vždycky stojí člověk, o kterém byste se měli dozvědět co nejvíce informací, a z námi vyhotovených emisních podmínek je vyčtete snáze než kdekoli jinde. Odkrývají totiž organizační strukturu emitenta způsobem, kterým byste na Justice.cz strávili minimálně hodinu. Může to vypadat například takhle:

„Pan Ondřej Marek působí v následujících společnostech:

  • Confident Partner, s.r.o., IČ 28242696, jako jednatel a společník s obchodním podílem 50 %
  • Centrum Dluhopisů s.r.o., IČ 28960220, jako jednatel a společník s obchodním podílem 50 %
  • Hypoteční kancelář s.r.o., IČ 61853836, jako jednatel a společník s obchodním podílem 100 %
  • OFFICE to go s.r.o., IČ 04279701, jako společník s obchodním podílem 45 %
  • Kačerov Business & Living s.r.o., IČ 07145837, jako jednatel a společník s obchodním podílem 40 %
  • Společenství vlastníků Štúrova 536/25, IČ 01602951 jako předseda výboru“
    (z emisních podmínek dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme 9 %).

Vědět, kdo za firmou stojí a v jakých dalších společnostech se ještě angažuje, je přitom naprosto klíčové. Nejenže si o něm podle webových stránek či zveřejněných dokumentů jeho dalších společností uděláte lepší obrázek, ale můžete třeba zjistit, že čtyři z jeho pěti firem už prodávají dluhopisy. To může být první výstraha.

Pokud jeho případné další společnosti zveřejňují výsledky svého hospodaření na justice.cz, získáte zajímavý náhled do fungování celé skupiny (jen pozor, aby jedna společnost nebyla ekonomicky skvělá – uměle upravená – a ostatní ji netáhly ke dnu). Pokud je naopak nezveřejňuje, alespoň víte, co si od emitenta máte vyžádat ke kontrole. Kontakt přímo na něj v emisních podmínkách najdete také.

2) Detailně se seznámíte s účelem emise

Mějte na paměti, že webová prezentace dluhopisu je vždy psána zkratkovitě tak, aby na co nejmenším prostoru obsáhla co nejvíce informací. S účelem emise byste se detailně měli seznámit právě v emisních podmínkách, kde by měl být podrobně rozepsán. Pokud není, jsou to špatně napsané emisní podmínky a pro vás by to mělo znamenat výstrahu číslo dvě.

Rozepsaný a vyčíslený záměr vám neposkytne pouze nahlédnutí pod pokličku hospodaření firmy, ale také vám zaručí, že peníze získané z dluhopisů budou využity jen a pouze na deklarovaný účel – cokoli jiného už by bylo nedodržení podmínek, v horším případě podvod. Pokud ale specifikace účelu v emisních podmínkách chybí, může emitent s penězi investorů nakládat dle svého uvážení.

Když přesně víte, na co emitent hodlá použít peníze z dluhopisů, je mnohem snazší se rozhodnout, zda má daná investice smysl. Specifikace účelu pak může vypadat třeba takhle: „Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na rekonstrukci bytového domu na adrese Heřmanova 595/50, Praha 7. V důsledku rekonstrukce vznikne 23 bytových jednotek a 8 parkovacích stání ve dvoře. Bytové jednotky jsou určené k prodeji, a to samostatně koncovým kupujícím.“

Tyto tři věty z emisních podmínek dluhopisu Rezidence Heřmanka jasně vypovídají o transparentním záměru emitenta a o precizně sepsaných emisních podmínkách. Dokonce ani leckteré prospekty schválené Českou národní bankou nedosahují takové konkrétnosti. Třeba společnost CPI ve svém prospektu píše pouze, že „čistý výtěžek emise Dluhopisů bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s emisí, použit na refinancování stávajícího zadlužení Emitenta a rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta.“

Když je záměr ještě detailně vyčíslen, včetně očekávaného zisku z projektu (jako například níže), investorům už nic nebrání v co nejobjektivnějším zhodnocení investice, ke kterému by vždy měli dojít.

Náklady:
Nákup nemovitosti....................................................59.000.000 Kč
Rekonstrukce.............................................................35.000.000 Kč
Další náklady (vyčištění nemovitosti od exekucí, ukončení nájemní vztahů, náklady na financování).......................................
........................17.500.000 Kč
Celkem........................................................................111.500.000 Kč

Financování:
Vlastní zdroje.............................................................15.000.000 Kč
Nebankovní úvěry.....................................................72.000.000 Kč
Dluhopisy...................................................................24.500.000 Kč
Celkem.......................................................................111.500.000 Kč
Očekávaná prodejní cena.......................................184.000.000 Kč
Očekávaný hrubý výnos..........................................72.500.000 Kč

(z emisních podmínek dluhopisů Rezidence Heřmanka).

Je také dobré vědět, zda emisní podmínky umožňují emitentovi navýšit celkový objem poptávaných peněz, bude-li to potřeba. Vedle celkového objemu emise totiž uvádějí také maximální objem, o kterém investoři neotvírající emisní podmínky, vůbec nevědí. A rozhodování o investici do dluhopisů firmy s obratem 10 milionů, jež poptává 10 milionů, je jiné, než když stejná firma poptává 25 milionů. Tento údaj přitom není nikde schovaný, bývá hned na první stránce.

3) Nebudete se zbytečně stresovat s termíny

Každý měsíc také vyřizujeme desítky e-mailů a telefonátů, v nichž se na nás frustrovaní investoři zlobí, že ještě nedostali výnosy z nakoupených dluhopisů, a zlobí se úplně zbytečně. Argumentují, že „je druhého a dle emisních podmínek měli mít peníze na účtu už prvního,“ ale většinou to není tak úplně pravda.

Z příslušných emisních podmínek totiž zjistí, že prvního jim pouze vznikl „nárok na výplatu výnosu“. Jinými slovy: v tento den začíná emitentovi platit povinnost odeslat investorům peníze, ale ještě nevíme, do kdy tak musí učinit. To bývá zvlášť rozepsáno v kapitole o výnosu, například takto: „Výnos bude vyplácen za každé Výnosové období zpětně, vždy do 5 pracovních dnů ode Dne vzniku nároku na výplatu výnosu“ (z emisních podmínek dluhopisů Bezdotykové automyčky – neškrábeme 9 %).

Zvlášť důležitá jsou přitom slova „vyplácen“ a „pracovních“. Že bude výnos vyplácen, totiž ještě neznamená, že už ho investor uvidí na svém účtu, ale pouze, že ho emitent odešle z toho svého. Převod peněz z banky do banky pak trvá jeden až dva pracovní dny. Připadne-li den vzniku nároku na výplatu výnosu na víkend, může investor na své peníze čekat až devět dní, a stále to bude v souladu s emisními podmínkami. Nejzazší den, kdy musí emitent odeslat výnos, totiž připadne na pátek v následujícím týdnu, a peníze se na účet investora připíšou nejdříve v pondělí. Je tedy ještě nutné rozlišovat dny a pracovní dny. A stejné je to i s výplatou jistiny.

Mezi všemi těmi dny ještě můžete narazit na takzvaný rozhodný den. Co je zač? Rozhodný den určuje pouze to, v jaký den musíte nejpozději vlastnit daný dluhopis, abyste získali nárok na nejbližší výnos. Pokud byste totiž koupili dluhopis s výplatou výnosů k prvnímu březnu třeba pětadvacátého února, březnové výnosy byste nemuseli vůbec dostat, protože rozhodný den je stanoven třeba na dvacátého v měsíci před vznikem nároku na výplatu výnosu.

4) Zvážíte rizika a zjistíte, jak jsou dluhopisy zajištěné

Odpovědnému rozhodnutí musí vždy předcházet sběr objektivních informací. Po vzoru prospektů se snažíme neustále zdokonalovat a upřesňovat naše emisní podmínky, abychom investorům mohli dopřát tento servis. Proto například v emisních podmínkách dluhopisů TENA EDM 2021 najdete upozornění, že se na dluhopisy (na rozdíl od vkladů u bank) nevztahuje žádné zákonné pojištění investice, nebo následující odstavec:

„Česká ekonomika se nachází na vrcholu a lze předpokládat pomalejší tempo růstu ekonomiky, případně její pokles. Ekonomika se potýká zejména s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, růstem mezd a cen nemovitostí. Změna trendu pozitivního vývoje české ekonomiky na negativní by dle názoru Emitenta měla za následek stagnaci nebo pokles zájmu o služby Emitenta. Toto by se negativně promítlo do hospodářských výsledků Emitenta.“

Kromě rizik a závazků (jaké úvěry už společnost splácí) můžete v emisních podmínkách najít také odstavec týkající se zajištění dluhopisů. Dluhopisy jsou sice obyčejně zajištěny veškerým majetkem firmy, ale když třeba společnost s 20milionovou emisí „na krku“ disponuje pouze základním kapitálem ve výši 200 tisíc, mohou mít investoři smůlu. Proto v posledních měsících implementujeme přímo do emisních podmínek ručitelské prohlášení, kterým se majitel emitující společnosti zavazuje uspokojit veškeré nesplacené závazky své firmy ze svého, či přehled majetku, který se v případě jakýchkoli problémů může zpeněžit.

Vedle ručitelského prohlášení se v emisních podmínkách můžete setkat s dalšími druhy závazků, které by měly zvýšit bezpečnost investice, jako třeba prohlášení společníků, že si až do splacení emise nerozdělí podíly na zisku ani nepřevedou, nezastaví nebo jinak nezatíží obchodní podíl ve firmě atd. Naší snahou, která se postupně naplňuje, je, aby za konkrétní projekty byly zodpovědné všechny osoby, které se podílejí na jejich realizaci. Nejen majitelé, ale i jednatelé společnosti – tedy ti, kdo skutečně manipulují s vypůjčenými penězi.

5) Napoví vám, zda je emise důvěryhodná

Psaní emisních podmínek nemusí být žádná věda. Napsat je tak, aby splňovaly veškeré zákonné náležitosti, může zabrat pár minut na internetu a tři stránky ve wordu, ale opravdu dobré podmínky se tvoří několik dní, pokryjí hodně stránek a stojí spoustu peněz.

Firmy, které to s dluhopisy a se svými potenciálními investory myslí opravdu vážně, za ně ale rády zaplatí. O důvěryhodnosti celé emise tak leccos napoví už zpracování a obsah jejích emisních podmínek. Na vás už je jen, abyste si je pořádně prohlédli, přečetli, zkontrolovali, zda jsou podepsané emitentem i všemi odpovědnými osobami a zda obsahují nějaké přílohy, a kriticky zpracovali informace v nich obsažené.