Upravit stránku

Porovnání termínovaných vkladů a korporátních dluhopisů

Vydělané a naspořené peníze je škoda nechat jen tak zahálet v bance na běžném účtu, kde v průběhu času díky nulovým úrokům a nenulovým poplatkům ztrácejí na hodnotě. Otázkou však zůstává, zda-li je vhodné investovat prostřednictvím termínovaných vkladů. Riziko je sice nízké, ale tomu odpovídá téměř nulové zhodnocení.

Uložit a nechat ležet na účtu

Velmi často se setkáte s lidovým názvem „Termíňák“. Termínovaný vklad je bankovní vklad na dobu určitou s předem pevně stanovenou úrokovou sazbou. Oproti běžnému účtu je výrazně omezená likvidita uložených financí. Výpovědní lhůta termínovaného vkladu může být ve dnech, ale i v měsících a co víc, pokud vkladatel chce vybrat peníze dříve, než si sjednal ve smlouvě, bude bankou penalizován.

Za strpení těchto omezení obdrží vkladatel odměnu v podobě garance úrokové sazby, která by měla být vyšší než na běžném účtu. Z tabulky, která níže porovnává úrokové sazby termínovaných vkladů v bankách, je patrné, že jsou tyto úrokové sazby velmi nízké. Výnosy z termínovaného vkladu se vyplácejí až při ukončení a výběru termínovaného vkladu (úroky jsou připisovány a daněny již v průběhu trvání vkladu). Vzhledem k tomu, že se jedná o bankovní produkt, jsou termínované vklady pojištěny do výše 100.000 EUR, dle Zákona o bankách č. 21/1992 Sb.

Porovnání úrokových sazeb termínovaných vkladů

banka / délka investice7 dní1 měsíc6 měsíců12 měsíců3 roky5 let
uvedené hodnoty jsou platné k 1. 4. 2016
ČSOB0,01%0,01%0,01%0,05%neposkytujeneposkytuje
J&T Bankaneposkytujeneposkytuje0,70%1,10%neposkytuje1,40%
Komerční banka0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%
Raiffeisen bank0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%neposkytuje

Více možností cenného papíru

Stejně jako termínované vklady nabízejí dluhopisy garantovanou výši úrokové sazby. Její výše je však velmi často mnohonásobně vyšší, než na termínovaných účtech. Tomu samozřejmě odpovídá i vyšší míra rizika, kterou podstupuje investor u dluhopisů oproti bankovním produktům.

Dluhopisy jako cenné papíry díky svým parametrům nabízejí vyšší likviditu investice. V praxi je možné dluhopisy prodat zpět emitentovi, nebo například pomocí tržiště dluhopisů komukoliv jinému (pokud to emitent v emisních podmínkách neomezí). Dle dosavadní praxe jsou náklady při nedodržení původní domluvené délky investice u dluhopisů nižší (většinou žádné), než na termínovaných vkladech. K investovaným financím se může majitel částečně dostat i díky průběžně vypláceným úrokům, které jsou mu vypláceny během investice.

Porovnání zhodnocení investice

Porovnání zhodnocení mezi termínovaným vkladem a dluhopisy, při investování shodné částky a při použití stejné délky investice. V příkladech jsou použity reálné produkty dostupné na trhu.

 termínovaný vkladdluhopisy
vklad100.000 Kč100.000 Kč
délka investice3 roky3 roky
výše úroku0,05 %5,00 %
hrubý výnos150,08 Kč15.000 Kč
odvedená daň22,51 Kč2.250 Kč
čistý výnos127,57 Kč12.450 Kč
 termínovaný vkladdluhopisy
vklad1.000.000 Kč1.000.000 Kč
délka investice5 let5 let
výše úroku1,40 %6,50 %
hrubý výnos71.988 Kč325.000 Kč
odvedená daň10.753 Kč48.750 Kč
čistý výnos61.235 Kč275.250 Kč

Konkrétní rozdíly mezi termínovanými vklady a dluhopisy

U obou porovnávaných investičních nástrojů je využíván stejný způsob zdanění „srážkou u zdroje“. To znamená, že úroky odvádí přímo banka, nebo emitent dluhopisů a investorovi zasílá (připisuje) již čistý o daň očištěný výnos. Aktuální uplatňované zdanění je ve výši 15%.

Výhody termínovaných vkladů

 • pojištění vkladu
  termínovaný vklad je bankovní produkt a vztahuje se na něj zákonné pojištění
 • nízké riziko
  bankovní produkt s nízkým rizikem, čemuž odpovídá i nízký výnos
 • složené úročení
  pokud se úroky připisují v průběhu termínovaného vkladu získává vkladatel i úroky z úroků

Nevýhody termínovaných vkladů

 • velmi nízké úroky
  aktuálně se úrokové sazby pohybují do 0,05%, vyšší úroky jsou výjimkou
 • vysoké poplatky
  banky penalizují klienty pokutami a poplatky, pokud potřebují své peníze zpět dříve
 • nízká likvidita investice
  v případě potřeby výběru financí dříve, využívají banky dlouhé výpovědní lhůty v řádech týdnů až měsíců
 • malý a omezený výběr produktů bez inovací
  termínované vklady již nenabízejí všechny banky, investor si nemůže vybrat z dostatečného počtu produktů, které se navíc nijak dále nevyvíjí
 • omezení pravidelných investic
  většina bank má omezenou nejnižší úložku a při následné investici se zakládá další termínovaný vklad

Výhody podnikových (korporátních) dluhopisů

 • zpravidla žádné poplatky
  většina emitentů nese náklady za správu a prodej emise sama
 • pravidelné vyplácení výnosu
  nejčastěji se používá roční, pololetní, kvartální, nebo měsíční výplata výnosů
 • vyšší výnosy
  úroky z dluhopisů jsou mnohonásobně vyšší, než u termínovaných vkladů
 • likvidita investice
  většina emitentů umožňuje zpětný odkup dluhopisů; dluhopisy je také možné prodat dále v rámci sekundárního úpisu - například pomocí tržiště dluhopisů
 • možnost pravidelného investování
  nabídka dluhopisů je široká a ceny dluhopisů začínají od 1 Kč, proto je možné investovat i pravidelně a po menších částkách
 • velký výběr dluhopisů
  investor má na výběr z velkého množství dluhopisů, výběr může přizpůsobit délce investice i požadovanému zhodnocení

Nevýhody podnikových (korporátních) dluhopisů

 • výběr správného emitenta
  investor sám musí zvážit kvalitu emitenta a jeho podnikatelského záměru
 • zpravidla jednoduché úročení
  většina investorů vyplácí úroky průběžně a používá jednoduché úročení (investor nezískává automaticky i „úroky z úroků“)