Upravit stránku

Konvertibilní dluhopisy

Konvertibilní dluhopisy nejsou v České republice moc rozšířené, pojďme si tedy tento pojem trochu vysvětlit. O co jde, v čem se konvertibilní dluhopisy liší od klasických korporátních dluhopisů a jaké výhody představují pro investora i emitenta?

Konvertibilní dluhopisy (anglicky convertible bonds) jsou cenné papíry s pevným úrokem a právem na úrokový výnos a umoření jistiny, které však lze – za předem stanovených podmínek – směnit za akcie. Majitel dluhopisu toto právo může, ale nemusí využít.

Vezměme si modelový příklad. Investor nakoupil konvertibilní dluhopis v nominální hodnotě 10 000 korun. V tu chvíli se před ním otevírají dvě možnosti. Může dluhopis buď držet, získávat pravidelný výnos a v termínu splatnosti obdržet investovaný kapitál zpět při umoření. Tedy zacházet s konvertibilním dluhopisem jako s klasickým, korporátním. Nebo dluhopis k termínu jeho splatnosti směnit za akcie společnosti v předem daném konverzním kurzu. Realizací tohoto práva končí dlužnický vztah a vzniká spoluvlastnické právo k akciové společnosti.

Vztah mezi emitentem a investorem je upraven dluhovými podmínkami a podmínkami směny. Dluhové podmínky obsahují stejné podmínky jako standardní dluhopisy, tzn. způsob umořování, stanoveny úrokové platby, způsob zajištění, nebo možnost výpovědi.

Podmínky směny konvertibilních dluhopisů obsahují

  • předmět směny - kmenové nebo prioritní akcie
  • konverzní poměr - kolik akcií majitel dluhopisu získá realizací směnitelného práva konvertibilního dluhopisu
  • termín směny - kdy může být směnitelné právo realizováno

Majitel konvertibilního dluhopisu má před směnou nárok na výnos a zároveň je věřitelem akciové společnosti. V době emise mají konvertibilní dluhopisy zpravidla nižší výnos do doby splatnosti než klasické dluhopisy. V roce, kdy se majitel dluhopisu stal akcionářem emitenta, má nárok na dividendu. Pro společnost to znamená, že prostřednictvím směny se změnil cizí kapitál akciové společnosti na kapitál vlastní.

Konvertibilní dluhopisy se emitují hlavně z důvodu získání levnějšího cizího kapitálu, protože výnos do doby splatnosti je výrazně nižší než u klasických dluhopisů. Pro investora jsou konvertibilní dluhopisy zajímavé z důvodu naděje na zisk, při příznivém vývoji akcií emitenta. Právě kurs akcie totiž ovlivňuje tržní cenu směnitelného dluhopisu. Při růstu ceny akcií emitenta roste tržní cena konvertibilního dluhopisu. Směrem nahoru může teoreticky růst neomezeně, ale pokles dluhopisů je limitovaný. Pokud klesne kurs konvertibilního dluhopisu tak nízko, že výnos do doby splatnosti je srovnatelný s tržní úrokovou sazbou, nemá pak další pokles akcií žádný vliv na pokles konvertibilních dluhopisů.

Prostřednictvím konvertibilních dluhopisů získávají menší a mladé firmy přístup k financím na kapitálové trhy. Tyto dluhopisy bývají často emitovány v situaci, kdy jsou akcie emitenta podhodnoceny.

Podívejte se jaké dluhopisy se prezentují na portálu Dluhopisy.cz