Upravit stránku

Hydroponie: Budoucnost zemědělství a jediná šance lidstva, na které můžete vydělat

obrazek-k-clanku

Do roku 2050 by na Zemi měly přibýt tři miliardy obyvatel a lidstvo by pro přežití potřebovalo zemědělskou půdu o rozloze trojnásobku celé Brazílie. Jenže čtyři pětiny půdy vhodné pro pěstování plodin už využíváme, a navíc nás straší klimatická krize, jež zemědělství v mnoha částech světa zásadně ohrožuje. Stojíme tedy před životně důležitou otázkou pro budoucí generace: Co dál?

Odborníci se shodují, že jednou z mála možností je tzv. vertikální zemědělství, které je na omezené půdě prakticky nezávislé, protože skládá „záhonky“ na sebe a v uzavřených prostorách. Navíc je finančně, energeticky i ekologicky výhodnější.

Investuje i bratr Elona Muska

Proto už se do vertikálního farmaření pustil i mladší bratr Elona Muska Kimbal se svou společností Square Roots, která poskytuje čerstvé a lokální jídlo pro lidi z celého světa a podporuje mladé lidi, aby se do městského farmaření zapojili a zabránili nedostatku potravin, který lidstvu za pár desítek let reálně hrozí.

Podle mikrobiologa Dicksona Despommiera, jenž patří k největším popularizátorům vertikálních farem, by právě vertikální farmaření mělo být imunní vůči změně klimatu, což zase dává naději všem „tradičním“ zemědělcům, jejichž půdu ohrožují dlouhodobá sucha nebo nedostatek vody.

Jednou z nejpopulárnějších metod vertikálního zemědělství je tzv. hydroponie, která k pěstování plodin nevyužívá půdu, ale speciální živné roztoky v uzavřených sklenících či kontejnerech.

A podle odborníků se právě tento systém jeví jako jediný udržitelný v blízké budoucnosti.

Hydroponická farma Farmponic Flowers

V uzavřeném prostředí jsou pěstované plodiny lépe chráněny před hmyzem, škůdci, nemocemi i nepřízní počasí. V dobře udržovaném a integrovaném kontejneru navíc nejsou zapotřebí ani žádné pesticidy a herbicidy, díky čemuž jsou plodiny mnohem zdravější a kvalitnější a dají se srovnávat i s organickými potravinami od menších farmářů.

Sklizeň několikrát do roka

Kromě toho, že plodiny v hydroponické farmě rostou rychleji, protože dostávají živiny rovnou do kořenů, které se navíc ve vodě nevětví a neoslabují rostlinu, je vertikální farmaření úžasné v tom, že nabízí sklizeň hned několikrát do roka.

"Pokud farmářovi venku jeden rok nevyjde úroda, musí čekat do příštího roku. Ve vertikální farmě se sice úroda může také nepovést, ale novou sklizeň je možné udělat již za pár týdnů, což je velmi podstatná věc, kterou budeme potřebovat,” vysvětluje další z výhod hydroponie Despommier.

V porovnání s klasickým zemědělstvím navíc hydroponické pěstování spotřebovává méně energie, a to při zachování stejné, nebo dokonce zvýšené produkce.

Díky přenesení kontejnerů a s nimi i celého zemědělství z periferií a venkova do blízkosti center velkých měst se zároveň výrazně snižuje potřeba dopravy a s ní i množství vyprodukovaného oxidu uhličitého.

Vedlejším efektem pak je potravinová soběstačnost a absolutní nezávislost na exportu. A to nejen v rámci jednoho státu, ale celé Země.

Hydroponické pěstování Farmponic Flowers

Přestože první hydroponické zahrady budovali už staří Egypťané a nápad na vertikální farmaření vznikl už v devadesátých letech, před deseti lety reálně ještě žádné vertikální farmy neexistovaly.

Hlavním důvodem, proč se tento druh pěstování rozvíjí až v posledních letech, jsou především stále se zlepšující LED žárovky, které farmaření uvnitř výrazně zlevňují a činí ho spolehlivějším.

Ukázkovým příkladem už je třeba Nizozemsko, jež se zavázalo k udržitelné hydroponii a dosahuje dvojnásobné produkce potravin při polovičním využití obnovitelných energetických zdrojů. Vertikální farmy ale rychle rostou po celém světě. Najdeme je v Číně, Jižní Koreji, Spojených státech i některých zemích Evropy.

První příklady z praxe už se ale objevují i v Česku, kde se hydroponii začíná věnovat třeba společnost Farmponic Flowers.

Vydělat můžete i vy!

Ta buduje svou udržitelnou hydroponní farmu na pěstování jedlých květů přímo v blízkosti zpracovatelského závodu i energetického centra, čímž naplní všechny zmíněné benefity hydroponie – logistické, energetické i ekologické.

Pro své květy má navíc Farmponic Flowers díky své mateřské společnosti, vyvážející potravinářské výrobky do celého světa, zajištěný odbyt a už od počátku by tak měla být v ekonomickém zisku.

Na část investice do potřebného vybavení společnost vypsala emisi dluhopisů, díky které můžete na budoucnosti zemědělství vydělat i vy.