Upravit stránku

Zerobond: Co je to diskontovaný dluhopis a kdy a proč se používá?

obrazek-k-clanku
Dluhopis s nulovým kuponem, diskontovaný dluhopis nebo jednoduše Zero bond. Všechna tato synonyma označují typ cenného papíru, který si získal největší oblibu mezi developery. Čím je specifický?

Od klasického dluhopisu se diskontovaný dluhopis (Zero bond) liší dvěma skutečnostmi. Za prvé, investoři jej nakupují za nižší cenu, než je jeho jmenovitá hodnota, a za druhé, výnos jim není vyplácen průběžně, ale až při splatnosti dluhopisu za celé období zpětně. Tehdy investor získá zpět částku rovnou jmenovité hodnotě.

Pro zjednodušení si vezměme následující příklad. Investor nakoupí tříleté diskontované dluhopisy ve jmenovité hodnotě 100 tisíc korun, ale za každý zaplatí pouze 80 tisíc korun (emisní kurz v takovém případě činí 80 % namísto obvyklých 100 % nebo 100 % + AÚV). Po následující tři roky mu sice nebude pravidelně vyplácen žádný výnos, ale po jejich uplynutí objeví na svém účtu celých 100 tisíc korun za každý dluhopis.

Celkový výnos za tři roky činí 25 % (ne 20 %, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože základem, z něhož se výnos vypočítá, je oněch investovaných 80 tisíc korun, nikoliv 100 tisíc), což je 8,3 % ročně.

Právě za způsobem, jakým jsou investorům vypláceny výnosy, se skrývá důvod, proč je diskontovaný dluhopis tolik populární mezi developery. Na rozdíl od firmy, která z dluhopisů financuje například nákup výrobního stroje, s jehož pomocí už od začátku vydělává peníze (a z nich průběžně vyplácí výnosy), developer až do splatnosti dluhopisů peníze jen utrácí. Jistinu splatí až z prodeje bytů či domů, které za tu dobu postavil, a proto si nemůže dovolit vyplácet výnosy už po půl roce od data emise.

Velkou výhodou diskontovaného dluhopisu je také fakt, že investované prostředky se zhodnocují tzv. složeným úročením. Efekt je tedy stejný, jako když investor okamžitě reinvestuje získaný výnos do poslední koruny. V praxi to pak vypadá tak, že roční výnos vychází třeba 6,2 %, ale investor, který dluhopisy nakoupil v prvních dnech (či týdnech), ve skutečnosti vydělá průměrně 6,75 % (výnos se každým dnem nepatrně mění) za každý rok.

Diskontovaný dluhopis ale rozhodně není vhodný pro všechny investory. Na jednu stranu se s celkovým výnosem daleko lépe kalkuluje, ale pokud patříte mezi ty, kteří jsou fixovaní na pravidelný menší výnos v co nejkratších obdobích po sobě, nákup Zero bondu vám asi radost neudělá.