Upravit stránku

Dělení dluhopisů

Na trhu existuje velké množství dluhopisů, které se dají třídit podle různých parametrů. V dnešním článku vám ukážeme ty nejzákladnější parametry.

Dělení dluhopisů podle délky

Základní dělení dluhopisů je právě podle délky. Rozlišujeme dluhopisy na krátkodobé dluhové instrumenty a dlouhodobé dluhové instrumenty.

Krátkodobé dluhové instrumenty

jsou obchodovány na peněžních trzích společně s penězi centrálních bank. Dominantní roli zde hrají banky, brokerské firmy, institucionální investoři, velké korporace a centrální banky. Jednotlivé banky zde hrají nejdůležitější roli, neboť si na peněžním trhu upravují svoji likviditu buď mezi sebou, nebo prostřednictvím centrální banky. Centrální banka na peněžním trhu provádí měnovou politiku. Základní druhy krátkodobých dluhových instrumentů můžeme považovat státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty a komerční papíry.

Dlouhodobé dluhové instrumenty

jsou nazývány dluhopisy. Jedná se o cenné papíry, které vyjadřují dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu. Jsou emitovány za účelem získání peněžních prostředků na delší dobu, která je zpravidla pevně stanovena. Splatnost dluhopisů může být určena jednorázově k určitému datu, nebo splátkami stanovenými v emisních podmínkách.

Dělení dluhopisů podle způsobu výplaty výnosu

  • Pevnou úrokovou sazbou
  • Pevnou úrokovou sazbou a podílem na zisku
  • Rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem
  • Slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu
  • Pohyblivou úrokovou sazbou, popřípadě vývojem devizových kursů v závislosti na pohybu úrokových sazeb či kursů na finančním trhu

Dělení dluhopisů podle emitenta

  • Dluhopisy veřejného sektoru, které emituje vláda, její instituce, obce nebo města. Získané prostředky slouží k financování deficitů státních rozpočtů či k financování velkých investic. Úrok se vyplácí ze státního rozpočtu, popřípadě z rozpočtu příslušného emitenta.
  • Bankovní dluhopisy, které emitují banky za účelem získat peněžní prostředky na delší dobu.
  • Korporátní dluhopisy, které emitují podniky s cílem získat dlouhodobé finanční prostředky.