Upravit stránku

Krach ruské ERB bank

Osud ERB bank ukázal, jak křehké je obecně přijímané pravidlo, že banky nekrachují a peníze na jejich běžných účtech se pomocí úroků sice moc nenavyšují, „ale alespoň odtud nezmizí“. Absolutní garance na finančním trhu zkrátka neexistuje.

Předseda představenstva ERB Bank Roman Popov sice říká, že pro odebrání licence rozhodná investice ve výši 60 milionů eur byla poskytnuta konkrétním rakouským firmám, ale u odborné veřejnosti převažuje podezření, že tyto prostředky šly pouze oklikou do sesterské banky v Rusku.

Tyto peníze teď ale někde chybí, konkrétně na účtech klientů ERB, a někdo jim je musí zaplatit. Vklady občanů i firem v bankách jsou ze zákona pojištěny u Garančního systému finančního trhu, ale jen do výše 2,7 milionu korun (100 tisíc eur) na klienta. Tyto náhrady jsou pak poskytovány do 100% jejich výše, ale co je nad ni, už klient nikdy neuvidí. Lhůta pro výplatu náhrady vkladů je stanovena zákonem na 7 pracovních dnů od data vydání oznámení o platební neschopnosti.

Nově se zavádí možnost výplaty tzv. zvýšené náhrady za vklady fyzických osob vzniklé ve specifických případech – jedná se například o vklady plynoucí z dědictví, prodeje nemovitosti určené k bydlení nebo pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. U těchto typů vkladů bude možné získat náhradu nad standardní limit 100 000 EUR, ale pouze v případě, že vklad byl do finanční instituce vložen nejdéle 3 měsíce před jejím krachem.
garancnisystem.cz

Pokud má tedy klient 10 milionů korun v hotovosti a chtěl by mít stoprocentní jistotu, že při případném krachu nepřijde ani o haléř, musel by mít konta u čtyř různých bank, což ještě reálné je, ale v případě padesáti milionů korun už by dvacet bank hledal velmi složitě. U Garančního systému finančního trhu, je v tuto chvíli pojištěno 18 bank včetně ERB.

A kde bere Fond peníze?

Získává je pochopitelně jednak od bank a stavebních spořitelen, které u něj mají své vklady pojištěny, ale ve výjimečných případech může požádat i o návratnou finanční výpomoc nebo dotaci státu.

To by znamenalo, že jsme se my všichni daňoví poplatníci zúčastnili nevědomého sponzoringu ruského tunelu. Naštěstí však ke konci roku 2015 disponoval Fond prostředky ve výši necelých 30 miliard korun a vyplatit klienty ERB bank by jej mělo stát „jen“ 3,5 miliardy korun. Banka však vedla celkem 86 nadlimitních účtů (se zůstatkem nad 100 tisíc eur)a těchto 86 klientů své peníze zřejmě už nikdy neuvidí.

Něco jako absolutní garance na finančním trhu zkrátka neexistuje a je lepší si o osudu svých financí rozhodovat sám za sebe. Proč nechat banku vydělávat na vašich penězích, když to můžete dělat sami?

Vklady v bankách v celé EU jsou pojištěny jen do výše 100 000 eur (2,7 milionů korun).