Upravit stránku

K čemu slouží Alikvótní úrokový výnos (AÚV)?

Je to částka, která se při nákupu dluhopisu přičítá k jeho jmenovité hodnotě, aby investorovi mohl v následujícím výplatním období přijít na účet celý výnos.

AÚV není poplatek! Dá se říci, že investor si zaplacením AÚV kupuje nárok na výplatu celého výnosu, včetně té části, na kterou by jinak nárok neměl, protože v době úročení ještě nebyl majitelem dluhopisu.

AÚV tak zajišťuje emitentovi i investorovi rovnovážný stav v hodnotě peněz. Emitent totiž neplatí majiteli dluhopisu úroky za období, v němž nemohl nakládat s jeho penězi, protože je ještě neměl, a majitelé dluhopisů dostávají vyplácené úroky přesně za období (počítáno na celé dny), po které dluhopisy skutečně vlastnili. Nakupovat dluhopisy totiž můžete kdykoli během upisovací lhůty.

Přesnou hodnotu AÚV získáme výpočtem, který zohledňuje výši úroku daného dluhopisu, jeho jmenovitou hodnotu i čas uplynulý od data emise či poslední výplaty úroků.

Výpočet hodnoty alikvótního úrokového výnosu

Nezáleží na tom, kdy investor dluhopisy nakupuje, protože proces výpočtu AÚV se opakuje každé úrokové období (v našem modelového příkladu každý rok). V prvním úrokovém období se výpočet AÚV váže na datum emise, ve všech následujících pak už na datum výplaty úroku (kupónu). Nejlépe si to ukážeme na konkrétním příkladě.

Informace o modelovém dluhopisu

Název DluhopisuModelový Dluhopis
Datum Emise1. 1. 2015
Délka Dluhopisu5 let
Výše úroku5 %
Jmenovitá hodnota dluhopisu10.000 Kč
Úrokové období1 rok

Investor, který si koupí Modelový dluhopis 1. 1. 2015 (nebo každého 1. 1., pokud je v emisních podmínkách určeno delší období pro prodej emise), má nárok na výplatu celého ročního úroku. Výpočet bude jednoduchý: 10 000 Kč x 5 % = roční úrok ve výši 500 Kč. Investor se rozhodne nakoupit tento dluhopis 1. 7. 2015, tedy po šesti měsících od vydání dluhopisu (od data emise). Tím pádem nemá nárok na polovinu ročního úroku, v našem modelovém případě 250 Kč.

Emitent ale musí vyplatit majiteli dluhopisu celou výši ročního úroku, tedy 500 Kč. Jak by k tomu ale přišel majitel dluhopisu, který jej koupil už 1. 1. 2015? Dluhopis si koupil o půl roku dříve a mají mu být vyplaceny stejně vysoké úroky? To by nebylo fér. Proto je při nákupu k jmenovité hodnotě dluhopisu částka AÚV přičtena. Náš modelový investor tedy nakupuje 1. 7. 2015 jeden dluhopis za cenu 10 250 Kč. Protože 1. 1. 2016 mu Emitent vyplatí 500 Kč, tedy úrok za celý rok.

A pak je tu ještě druhá varianta, kdy se AÚV nepřičítá při nákupu dluhopisu, ale odečítá se při výplatě prvního výnosu. Princip je úplně stejný. Oba investoři sice nakupují za stejnou částku, ale prvnímu přijde na účet celý výnos, zatímco druhému jen jeho polovina.