Upravit stránku

Splatnost dluhopisu

Pokračujeme v seriálu vysvětlování důležitých pojmů, se kterými se setkáte při investicích do dluhopisů. Tím dnešním pojmem je právě Splatnost dluhopisu.

Co je to splatnost dluhopisu?

Zjednodušeně ji můžeme vysvětlit jako životnost dluhopisu, či časové období, na které investor poskytuje emitentovi finanční prostředky. Po uplynutí tohoto období majitel dluhopisu obdrží zpět svou investici. Výše finančních prostředků, které obdrží majitel dluhopisu, se rovná jmenovité hodnotě dluhopisu (jistině).

Kde je uvedena splatnost dluhopisu?

Základní dokumenty, ve kterých musí být splatnost dluhopisu uvedena, určuje přímo Zákon o dluhopisech. Jsou jimi:

  • emisní podmínky;
  • samotný dluhopis;
  • prospekt emise, pokud jej emitent vydává.

Pokud emitent ze své iniciativy uvede splatnost dluhopisů i v dalších dokumentech, které v souvislosti emisí dluhopisů vydává, není to nikdy na škodu. Investoři vždy kvalitní a úplné informace ocení. Na výše jmenované dokumenty však zapomenout nesmí.

Podle čeho se stanoví doba splatnosti?

Délku splatnosti dluhopisu si určuje emitent sám. Zpravidla tak učiní na základě analýzy své společnosti a jejího investičního záměru, pro který emisi dluhopisů vydává.

Nejčastější délky splatnosti dluhopisů

Z dostupných statistik vychází, že investoři mají nejraději dluhopisy se splatností 3 až 5 let. Z pohledu investora lze tento trend chápat tak, že je zájem především o střednědobé investice. Tomu odpovídá i jejich vysoká četnost. Pokud chtějí být společnosti, které korporátní dluhopisy vydávají, se svou emisí dluhopisů úspěšné, musejí se řídit především poptávkou trhu.

Delší splatnosti se objevují spíše výjimečně a využívá je při svých emisích například stát a jím řízené společnosti. Při pozorném pátrání jsou k nalezení dluhopisy se splatností v délce 7, 10, 15, nebo i 30 let. Takto dlouhé splatnosti často nakupují banky a investiční fondy do svých konzervativních portfolií. Pro běžné investory není tento dlouhý horizont investování zajímavý, často ze strachu z dlouhodobého zablokování finančních prostředků.

Věčné dluhopisy

Existují také dluhopisy, které nemají pevně stanovenou dobu splatnosti. Takové dluhopisy se nazývají věčné dluhopisy. V České republice jsme se s nimi však ještě nesetkali. Dle dostupných informací jsou věčné dluhopisy využívány například ve Velké Británii nebo v Kanadě. Nákupem věčného dluhopisu získává investor vlastně nekonečnou rentu. Ve chvíli, kdy se chce investor ke svým financím dostat, musí držené dluhopisy prodat.

V předcházejících řádcích byl několikrát zmíněný další důležitý termín, Jistina. Proto jsme na Jistinu zaměřili další podrobný článek.