Upravit stránku

Zanedbání odborné administrativy emise dluhopisů se nevyplácí

Chystá-li se vaše firma k emisi dluhopisů, je dobré svěřit veškerou administrativu s ní spojenou zkušeným odborníkům. Pokuty ČNB za nedodržení či porušení zákonných podmínek totiž mohou být několikamilionové. V tomto článku naleznete veškeré případy posledních let, kdy si emitent nedal pozor na formality a draze za to zaplatil.

Česká národní banka udělila v posledních týdnech hned dvě vysoké pokuty za porušení pravidel při nabízení dluhopisů. E&V Holding musel zaplatit půl milionu korun a Golf Capital dokonce celý milion. V létě za stejné provinění platila 600 tisíc korun společnost Step Guarantee Group (na podzim ji její jediný majitel Petr Štěpánek nechal přejmenovat na Business Global Group), loni pak milion a čtvrt Arca Capital miliardáře Krúpy a můžeme jmenovat další a další případy.

České národní bance se nelíbilo, že společnosti nabízely veřejně své dluhopisy, přestože k tomu neměly potřebné oprávnění. Podle advokáta Lumíra Schejbala, jenž se na právo finančních trhů specializuje, je ale většinou na vině pouhá neznalost, nikoliv úmysl.

Podobná pochybení jsou proto velmi častá. Za veřejnou nabídku je totiž považováno „jakékoli sdělení širšímu okruhu osob obsahující informace o nabízených investičních cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou dostatečné k tomu, aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční cenné papíry“.

Zmínka je veřejnou nabídkou

To znamená, že za veřejnou nabídku dluhopisů může být považována i následující věta na webových stránkách společnosti: "Již se nám podařilo prodat 100 dluhopisů s výnosem 5 % celkem za deset milionů korun."

Může ji totiž vidět každý, tedy širší okruh osob, slovo dluhopisy je zase považováno za identifikaci cenného papíru a z počtu prodaných dluhopisů za celkovou cenu známe i jmenovitou hodnotu jednoho dluhopisu. Na základě těchto informací, společně s výnosem, už se investor může rozhodnout o tom, zda investici realizuje.

Abyste tedy mohli tuto větu zveřejnit na internetu, musíte mít vyhotovený a Českou národní bankou schválený prospekt. Veškeré úkony spojené s jeho vytvořením ale společnost vyjdou na nějakých 300 tisíc korun. Povinnost uveřejnit prospekt se vztahuje na emise v objemu větším než ekvivalent jednoho milionu eur.

Veřejným nabízením investičních cenných papírů bez uveřejnění prospektu se pak osoba (emitent, zprostředkovatel…) dopouští správního deliktu podle ustanovení § 35 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a bude jí uložena pokuta až do výše 10 milionů korun.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a Zákon o dluhopisech si podle zástupce pokutované společnosti SGG (dnes BGG) v mnohém odporují. Někdy jejich znění nemusí být dostatečně jednoznačné a emitent se v nich může lehce ztratit a dopustit se chyby, která ho v konečném důsledku může stát statisíce, v extrémním případě pak i miliony korun. Proto je dobré veškerou administrativu s emisí dluhopisů spojenou přenechat profesionálům.