Upravit stránku

Má emitent dluhopisů právo na snížení úroků?

V posledních dnech se objevilo několik až „bulvárních“ titulků na téma žádosti emitenta dluhopisů CPI o snížení úroků, kterou předložil majitelům svých dluhopisů. Zkusíme se podívat, kdy má emitent na takový krok nárok a zda-li je takový krok vůči majitelům dluhopisů fér.

Emisní podmínky jsou zákon

Na začátek je potřeba zmínit velmi důležitou věc, a to že co je napsané v emisních podmínkách to platí. Emitent je kromé platné legislativy povinen řídit se pouze tím, co uvedl do emisních podmínek. Tyto emisní podmínky pak musí zveřejnit před zahájením prodeje svých dluhopisů. Každý investor má možnost se s těmito emisními podmínkami před nákupem dluhopisů seznámit.

Pokud emitent uvede do svých emisních podmínek informaci o tom, že je oprávněn v průběhu emise dluhopisů odkoupit od investorů, své dluhopisy, pak na to má jednoznačně právo. Když si toto právo na odkup dluhopisů do emisních podmínek nenapíše, pak jej jednoduše nemá.

Opravdu netradiční řešení?

Kritici kroku, který skupina CPI, majitele Radovana Vítka, učinila říkají, že se nejedná o tradiční postup. My se ale musíme v tuto chvíli ptát, co je vlastně tradiční postup?

Velké a nadnárodní společnosti tento druh financování znají a hojně využívají. Své emise však upisují především přes banky, nebo investiční fondy. Mnohdy se jejich dluhopisy ani nedostanou mezi investory v České republice.

Financování běžných společností pomocí emisí korporátních dluhopisů je však v České republice prozatím v plenkách. A zatím co ve světě je tento způsob úvěrování společností zcela běžný a po desítky let vyzkoušený u nás se ho teprve učíme. Jsme na začátku. Proto logicky přicházejí situace, které čeští investoři ještě neznají. Toto je přesně jedna z nich.

Jaké úpravy navrhl emitent CPI majitelům svých dluhopisů?

Vzhledem k vývoji úrokových sazeb na trhu přišla ze strany emitenta velmi jednoduchá nabídka. Upravíme podmínky dluhopisů tak, aby odpovídaly hodnotám, které jsou na trhu aktuálně běžné, nebo všechny dluhopisy z dané emise odkoupíme. Investoři tak stáli před rozhodnutím, zda-li přijmou nižší úročení svých investic, nebo si nechají své peníze vrátit dříve, než bylo původně plánováno. Zde uvádíme několik nejdůležitějších parametrů, které byly navrženy ke změně:

parametrpůvodní podmínky emise
původní název „CPI VAR CZK 2019“
nově navržené podmínky
nový název „CPI 5,10/2021“
způsob úročení a výše úrokuvariabilní sazba 6M PRIPBOR + 6,50% p.a.pevná sazba 5,1% p.a.
(emitent snížil úrok a přestal jej vázat na proměnnou hodnotu 6M PRIBORU)
splatnost7 let - do 29.3.20199 let - do 29.3.2021
(emitent garantuje výši nového úroku po delší období)
možnost odkoupit dluhopisyemitent může odkoupit od investorů dluhopisyemitent se vzdává možnosti odkoupit od investorů své dluhopisy
zajištění dluhopisůemise dluhopisů je zajištěna nemovitostmi v majetku emitenta
(s využitím Agenta pro zajištění)
ruší se zajištění emise nemovitým majetkem emitenta
ukazatel zadluženímaximálně 70%maximálně 60%

Při podrobnějším prozkoumání navržených změn je zřejmé, že každý ústupek se emitent snažil svým investorům vyvážit. Například:

  • snížil úroky,
    ale úrok zafixoval, prodloužil jeho splatnost a vzdal se možnosti odkupu dluhopisů;
  • zrušil zajištění majetkem,
    ale omezil možnost zadlužení společnosti.

Může emitent provést změny jednostranně?

Nemůže. A neudělala to ani CPI.

Takto závažné změny, které výrazně ovlivní práva majitelů dluhopisů, musejí odsouhlasit sami investoři, majitelé dluhopisů. Proto byla emitentem svolána Schůze vlastníků dluhopisů, na které byly všechny návrhy emitenta projednány a ze strany investorů odsouhlaseny. Z této schůze je také vyhotoven notářský zápis, ve kterém je vše řádně zdokumentováno.

Výnosy investora dle nových podmínek

Na základě dostupných informací vyplácela CPI po první 4 roky trvání emise dluhopisů „CPI VAR CZK 2019“ na dluhopisech průměrný výnos ve výši 7,10% p.a.

Přičteme-li k těmto již uskutečněným výplatám výnosů dalších 5 let trvání emise s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,10% p.a., dostaneme se na průměrný výnos investice v horizontu 9 let ve výši 6,00%p.a.

Prakticky to znamená, že pokud k datu vydání emise v roce 2012 nakoupil investor dluhopisy v obejmu 1.000.000 Kč, získá za 9 let celkové zhodnocení 54,00% t.j. bude mu na úrocích vyplaceno celkem 540.000 Kč.

Dle aktuálně platné legislativy podléhá tento výnos zdanění ve výši 15%. Pokud uvažujeme, že aktuální hodnota zdanění zůstane po celou dobu emise stejná, bude čistý výnos ve výši 459.000 Kč, tj. celkem 45,90%, což odpovídá 5,10% p.a.

Shrneme a pochválíme

Jak je tedy patrné, investoři byli o možnosti vykoupení dluhopisů informováni ještě před uskutečněním svého nákupu dluhopisů. Emitent dal majitelům dluhopisů na výběr a navíc ke svým požadavkům přidal i ústupky, čímž celou transakci vyvážil.

Celý postup emitenta CPI na základě uvedených faktů hodnotíme kladně a jsme přesvědčení, že dostatečně vyjadřuje úctu emitenta k investorům, kteří svými financemi pomáhají k rozvoji jeho podnikání.